Łódź, ul. Nowa 29/31

I piętro p. 206 i 207

Pn.-Pt. 11:00-19:00

Sobota ZAMKNIĘTE

48 504 494 727

biuro.prawmed@gmail.com

Odpowiedzialność cywilna zawodowa

 

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta.

 

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC


Obowiązek posiadania OC zawodowego mają:

 • Lekarz
 • Pielęgniarka
 • Adwokat i zawody pokrewne: notariusz, radca prawny
 • Broker
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Podmiot prowadzący księgi rachunkowe
 • Biegły rewident
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Zarządca nieruchomości
 • Agencja detektywistyczna/detektyw
 • Agencja ochrony
 • Podmioty prowadzące działalność leczniczą
 • Dom maklerski
 • Doradca podatkowy
 • Architekt
 • Inżynier budownictwa
 • Jednostki certyfikujące
 • Biura informacji gospodarczej
 • Audytor efektywności energetycznej
 • Sponsor badań klinicznych
 • Badacz kliniczny
 • Komornik sądowy
 • Rzecznik patentowy
 • Doradca restrukturyzacyjny (syndyk, nadzorca sądowy, nadzorca układu albo zarządca)
 • Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni